Jönköpings kommun Laboratorietjänster

Laboratorietjänster

Jönköpings kommun, JÖNKÖPING

Ramavtal för laboratorietjänster innefattande mikrobiologiska- och kemiska analyser av dricks- och avloppsvatten, deponier, recipientvatten, slam, badvatten och livsmedel m.m.

Inledning

Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende laboratorietjänster.

Omfattning

Tjänsten avser laboratorietjänster innefattande leverans av det samlade behovet av mikrobiologiska- och kemiska analyser av livsmedel, dricks- och avloppsvatten, deponier, recipientvatten, slam, jord, grundvatten, badvatten till strand och bassäng m.m. Analyser beställs och levereras successivt under avtalsperioden efter avrop.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

17/342