Jönköpings kommun Konsulter inom strategi och webb för att skapa en sammanhängande kundupplevelse i de digitala kontaktytorna

Konsulter inom strategi och webb för att skapa en sammanhängande kundupplevelse i de digitala kontaktytorna

Jönköpings kommun, JÖNKÖPING

Inledning

Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende konsulter inom strategi och webb för att skapa en sammanhängande kundupplevelse i de digitala ytorna.

Omfattning

Jönköpings kommun söker en leverantör för samarbete och utveckling av den externa digitala ytan.

Vi är inne i en intensiv utvecklingsfas där vi ser över vårt erbjudande av e-tjänster, digitalisering av kundprocesser och webbutveckling och hur detta blir en sammanhängande kundupplevelse ihop med våra olika digitala kanaler. Vi söker en utvecklingspartner som har goda omvärldskunskaper, en tydlig och involverande arbetsprocess, har hög ambitionsnivå gällande kundnytta, användarupplevelse, interaktionsdesign och webbdesign.

Uppdraget innebär en leverans av lösning för den externa digitala ytan för mötet med medborgare och företag. Utgångspunkten är att göra det enkelt att söka information och uträtta ärenden.

Uppdraget innebär en en leverans av lösning för den externa digitala ytan. Lösningen ska bygga en ny servicewebb med helhetslösning också för app, mina sidor, e-tjänsteplattform och kundärendehanteringssystem.

Lösningen ska bestå av mallar i SiteVision för två webbplatser - Servicewebb och profilwebb. Lösningen ska som nämns ovan också knyta ihop helheten. Hänsyn ska tas till den bakomliggande tekniska arkitekturen.

Inledning

Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende konsulter inom strategi och webb för att skapa en sammanhängande kundupplevelse i de digitala ytorna.

Omfattning

Jönköpings kommun söker en leverantör för samarbete och utveckling av den externa digitala ytan.

Vi är inne i en intensiv utvecklingsfas där vi ser över vårt erbjudande av e-tjänster, digitalisering av kundprocesser och webbutveckling och hur detta blir en sammanhängande kundupplevelse ihop med våra olika digitala kanaler. Vi söker en utvecklingspartner som har goda omvärldskunskaper, en tydlig och involverande arbetsprocess, har hög ambitionsnivå gällande kundnytta, användarupplevelse, interaktionsdesign och webbdesign.

Uppdraget innebär en leverans av lösning för den externa digitala ytan för mötet med medborgare och företag. Utgångspunkten är att göra det enkelt att söka information och uträtta ärenden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

19/82