Jönköpings kommun E-tjänsteplattform

E-tjänsteplattform

Jönköpings kommun, JÖNKÖPING

Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende upphandling av E-tjänsteplattform.

Jönköping kommun har tagit beslut om att öka servicegraden och tillgängligheten för medborgarna och besökare. Det skall vara enklare för medborgarna och näringsliv att kontakta kommunen.

Inledning

Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende E-tjänsteplattform.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

19/147