Jönköpings kommun Digitala parkeringsautomater

Digitala parkeringsautomater

Jönköpings kommun, JÖNKÖPING

Jönköpings kommun inbjuder anbudsgivare att lämna anbud på leverans och installation av ca 100 st hybrid och elnätsdrivna parkeringsautomater med option på ytterligare 20 st automater. Parkeringsautomaterna skall installeras enligt avrop under de första två åren efter avtalsstart. Avrop kommer att ske i partier om ca 15 st. Upphandlingen omfattar även ett ramavtal för reservdelar, drift och teknisk support och uppgradering.

Upphandlingen omfattar ett avtal för inköp, leverans och installation av ca100 st hybrid och elnätsdrivna parkeringsautomater med tillhörande och webbaserat systemstöd. Parkeringsautomaterna skall installeras enligt avrop under de första två åren i tätt samarbete med B. Leverans och montage av parkeringsautomaterna kommer att ske succesivt om ca 15 st. automater.

För kompletterande avrop begär beställaren ytterligare en option på ca 20 st. automater, (optionen kan komma att avropas styckvis).

Upphandlingen avser även ett ramavtal för reservdelar, drift och teknisk support och uppgradering samt webbaserat och anpassat systemstöd för dessa enligt i förfrågningsunderlagets specificerade krav.

De administrativa tjänster skall starta omgående efter installationen och löpa enligt villkor i kommande avtal.

Samtliga offererade delar i anbudet skall idag finnas installerade och i bruk hos andra aktörer. Allt skall vid leverans vara fult fungerande och inte kräva någon ytterligare utveckling.

Samtliga parkeringsautomater skall vara utrustade för kortbetalning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-09-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

19/41