Jokkmokks kommun Skolskjuts - Jokkmokks kommun

Skolskjuts - Jokkmokks kommun

Jokkmokks kommun, JOKKMOKK

Jokkmokks kommun, barn- och utbildningsnämnden, infordrar härmed anbud på skolskjutsar för grund och gymnasieskolan för tre läsår: 2023/2024 till och med 2025/2026 med möjlighet att förlänga ett (1) + ett (1) läsår (till och med vårterminen 2028).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

2022:864