Jokkmokks kommun Ommålning bassänger på Arctic Camp Jokkmokk

Ommålning bassänger på Arctic Camp Jokkmokk

Jokkmokks kommun, JOKKMOKK

Projektet omfattar blästring och målning av utomhusbassänger, Arctic Camp

Jokkmokk, Jokkmokk. Arbetet delas upp i två etapper där etapp ett (1) utgör

blästring och målning av stora bassängen. Etapp två (2) utgör två mindre bassänger samt en plaskdamm.

Arctic Camp Jokkmokk är beläget 3 km utanför Jokkmokk samhälle.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-11)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-05-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2023:440