Jokkmokks kommun Ombyggnation VA-ledningar Kåbdalis

Ombyggnation VA-ledningar Kåbdalis

Jokkmokks kommun, JOKKMOKK

Projektet omfattar ombyggnation och ny förläggning av spillvatten och färskvattenledning längs E 45 i Kåbdalis samhälle, samt

anläggning av ny pumpstation och ny tryckspillvattenledning. Schakt

för rörförläggning kommer att utföras intill och under E 45.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-27)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-02-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

2023:139