Hylte kommun Lekmaterial & Pedagogiskt material till förskolan

Lekmaterial & Pedagogiskt material till förskolan

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Upphandling av lekmaterial och pedagogiskt material till förskolan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-07-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SVN2021-104