Hylte kommun Landerydsvägen VA-Ledning

Landerydsvägen VA-Ledning

Hylte kommun, Hyltebruk

Projektet avser infodringsledning av PE-rör samt byte av vattenledning och byte av vatten- och spillvattenserviser. Arbeten kommer att bedrivas i trafikerad miljö.

Objektet är beläget i Hyltebruk vid Landerydsvägen, mellan Dalgatan/Allégatan till Stenhuggaregatan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-14)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-03-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

2021 SBN0125