Hylte kommun Frivillig förhandsinsyn - Underhåll Platina

Frivillig förhandsinsyn - Underhåll Platina

Hylte kommun, HYLTEBRUK

Hylte Kommun har, efter genomförande av ett förhandlat förfarande utan annonsering för avsikt att förlänga underhållsavtal med Formpipe Software AB avseende underhåll av dokument- och ärendehanteringssystemet Platina.

Hylte kommun innehar en i tiden obegränsad nyttjanderättlicens till Platina. Äganderätten till den programvara som Platina baseras på tillkomme Formpipe Software AB.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-06-17

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

2017 KS0176