Husbyggnadsvaror HBV Förening RFI (Request for information) - Tvättstugeutrustning

RFI (Request for information) - Tvättstugeutrustning

HBV, Johanneshov

RFI avseende Tvättstugeutrustning

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2020-05-27)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2020-05-13

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

21-102