Husbyggnadsvaror HBV Förening Extern Remiss - Inre skötsel

Extern Remiss - Inre skötsel

HBV, JOHANNESHOV

En upphandling kan föregås av marknadsundersökning och detta kan ske genom en så kallad Extern Remiss. En Extern Remiss är ett sätt för HBV att samla information om olika produkter/tjänster på marknaden och samtidigt få synpunkter på upphandlingsdokument som avses nyttjas.

HBV genomför extern referens avseende upphandling av inre skötsel. Exemplet utgör AB Kristianstadsbyggen.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-04-23)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-04-03

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

21/19