Husbyggnadsvaror HBV Förening Avfallshanteringsprodukter

Avfallshanteringsprodukter

HBV, Johanneshov

HBV upphandlar ramavtal avseende Avfallshanteringsprodukter. Upphandlingen är uppdelad i fyra (4) olika anbudsområden. Där varje anbudsområde utgör ett rikstäckande avtal. För närmare beskrivning av anbudsområdena se punkt 1.5.2. Upphandlingens anbudsområden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-01-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-12-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

21/113