Höörs kommun Verksamhetssystem för fordonsförvaltning och digitala körjournaler

Verksamhetssystem för fordonsförvaltning och digitala körjournaler

Östra Göinge kommun, Broby

Upphandlingen avser verksamhetssystem för fordonsförvaltning och digitala körjournaler till Höörs och Osby Kommuns fordonsflotta. Upphandlande myndigheter avser att teckna kontrakt med en(1) leverantör.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-08-24)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-07-05

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2021/637, SBN 2021/198