Höörs kommun Tolk- och översättningstjänster

Tolk- och översättningstjänster

Östra Göinge kommun, Broby

Upphandlingen omfattar Tolk- och översättningstjänster. Upphandlande myndighet är Östra Göinge kommun och agerar i denna upphandling som en inköpscentral enligt LOU åt följande kommuner; Östra Göinge kommun, Osby kommun, Höörs kommun Hörby kommun och Bromölla kommun. Efter genomförd upphandling avser Östra Göinge kommun att teckna ramavtal där andra upphandlande myndigheter och beställande enheter är avropsberättigade.

Tolk- och översättningstjänster

Upphandlingen omfattar Tolk- och översättningstjänster. Upphandlande myndighet är Östra Göinge kommun och agerar i denna upphandling som en inköpscentral enligt LOU åt följande kommuner; Östra Göinge kommun, Osby kommun, Höörs kommun Hörby kommun och Bromölla kommun. Efter genomförd upphandling avser Östra Göinge kommun att teckna ramavtal där andra upphandlande myndigheter och beställande enheter är avropsberättigade.

Tolk- och översättningstjänster

Upphandlingen omfattar Tolk- och översättningstjänster. Upphandlande myndighet är Östra Göinge kommun och agerar i denna upphandling som en inköpscentral enligt LOU åt följande kommuner; Östra Göinge kommun, Osby kommun, Höörs kommun Hörby kommun och Bromölla kommun. Efter genomförd upphandling avser Östra Göinge kommun att teckna ramavtal där andra upphandlande myndigheter och beställande enheter är avropsberättigade.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-09-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2021/01053