Höörs kommun Slamhantering

Slamhantering

Mittskåne Vatten, Höör

Upphandlingen avser borttransportering och slutligt omhändertagande av avvattnat slam från Lyby reningsverk (Hörby kommun) och Ormanäs reningsverk(Höörs kommun)

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-09-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

VR 2021/125