Höörs kommun Rullstolar

Rullstolar

Skånes kommuner, Lund

Upphandlingen omfattare de skånska kommunernas huvudsakliga inköpsbehov av manuella rullstolar.

Upphandlingen

Upphandlingen avser de skånska kommunernas huvudsakliga behov av manuella rullstolar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021.04