Höörs kommun Litteratur

Litteratur

Östra Göinge kommun, Broby

Upphandlingen avser Litteratur för bibliotek och skolbibliotek, tryckta böcker och ljudböcker på svenska (inkl. minoritetsspråken), engelska, nordiska språken och utländska språk till kommunerna inom samarbetet Skåne Nordost. Upphandlingen omfattar bibliotek och skolbibliotek inom Östra Göinge, Osby, Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Hörby och Höörs kommun. Efter genomförd upphandling avser Östra Göinge kommun, som Inköpscentral, att teckna ramavtal där andra upphandlande myndigheter och enheter enligt nedan är avropsberättigade. Osby, Hörby, Höör och Bromölla kommuner ingår i gemensamma Inköpscentralen som Östra Göinge kommun har därmed rätt att avropa från tecknade ramavtal från avtalsstart. Kristianstad och Hässleholms kommuner tecknar egna ramavtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-11-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2021/01052