Höörs kommun Kvalitetsgranskning av läkemedel

Kvalitetsgranskning av läkemedel

Östra Göinge kommun, Broby

Upphandlingen omfattar kvalitetsgranskning av läkemedel på korttidsboenden, särskilda boenden, LSS-boenden och inom hemsjukvårdsenheter i kommunen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-30)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-09-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2021/01493