Höörs kommun Fritt val inom servicetjänster i hemtjänsten

Fritt val inom servicetjänster i hemtjänsten

Höörs kommun Höör

Höörs kommun har ca 16 500 invånare och ligger mitt i Skåne, på gränsen mellan slättlandskapet och skogsbygden. Höör har goda kommunikationsmöjligheter både norr och söder. Kommunfullmäktige i Höörs kommun har beslutat om att införa kundval för servicetjänster inom hemtjänsten till äldre och funktionshindrade kommunmedborgare. 2018 är 105 personer beviljade servicetjänster inom hemtjänsten med totalt ca 520 timmar per månad.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2013-08-14

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

SN 2012/271