Höörs kommun Enteral nutrition och förbrukningsvaror samt distribution

Enteral nutrition och förbrukningsvaror samt distribution

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Övergripande mål och syftet med denna upphandling är att skapa ett dynamiskt samarbete med en leverantör som leder till kontinuerlig utveckling och förbättring av produktsortimentet på ett kostnadseffektivt sätt vilket ska säkerställa att Region Skånes behov av nutritionsprodukter tillgodoses på bästa sätt. I upphandlingen ingår inköp av speciallivsmedel, förbrukningsmaterial för enteral nutrition, lagerhållning, packning samt distribution.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-11-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O002142