Höörs kommun Ärende- och dokumenthanteringssystem 2021

Ärende- och dokumenthanteringssystem 2021

Östra Göinge kommun, Broby

Upphandlingen avser Dokument- och ärendehanteringssystem. Upphandlingen är en samordnad upphandling för Osby kommun, Östra Göinge kommun, Hörby kommun och Höörs kommun där Östra Göinge kommun är den samordnande kommunen. Kommunerna avser teckna avtal var för sig för en tid om fem (5) år med möjlighet till förlängning i nio (9) år, fördelat över tre (3) stycken treårsperioder.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-08-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-06-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020/01331.20.2