Högskolan i Kristianstad Extern utvärderare projekt FEA - Framtidens Entreprenöriella Arbetskraft

Extern utvärderare projekt FEA - Framtidens Entreprenöriella Arbetskraft

Högskolan i Kristianstad, KRISTIANSTAD

Högskolan Kristianstad upphandlar extern utvärderare till projektet FEA- Framtidens entreprenöriella arbetskraft, som beviljats stöd av Tillväxtverket ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Syftet är att stödja projektet under genomförandet samt ta fram och analysera projektets resultat.

Uppdragsstart är beräknad till 1 mars 2021.

Utvärderingsuppdraget ersätts med ett fast pris på 160 000 kr vilket innebär att kvaliteten är avgörande i anbudsutvärderingen.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-01-29)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-12-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

A2020-32-277