Heby kommun Sittdynor för rullstolar

Sittdynor för rullstolar

Uppsala Kommun, Uppsala

I upphandlingen efterfrågas Sittdynor för rullstolar; tryckfördelande, tryckavlastande och tryckavlastande positionerande dynor.

UPPHANDSFÖRFARANDE

Upphandlingen sker genom öppet förfarande enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-03-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Uppsala län

Diarie-/referensnummer

KSN-2021-00477