Heby kommun Nybyggnation av vård- och omsorgsboende m.m.

Nybyggnation av vård- och omsorgsboende m.m.

Heby kommun, HEBY

Objektet avser en nybyggnation av en byggnad inrymmandes ett vård- och omsorgsboende inklusive tillagningskök, kontor för hemtjänst och hemsjukvård samt anläggning av tomtmark, mark- och grundarbeten inklusive finplanering i Heby.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-09-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Uppsala län

Diarie-/referensnummer

VON 2020/98