Heby kommun Grönyteskötsel

Grönyteskötsel

Heby kommun, HEBY

Avtal gällande skötsel av grönytorna i Heby kommun.

1 Förutsättningar för upphandlingen

Heby kommun upphandlar grönyteskötsel, klippning, trimning av gräsytor samt ogräsrensning. Inga volymer är garanterade. Avtalet gäller 2021 t.o.m 2025. Uppdraget har delats upp i två områden:

Norr omfattar: Tärnsjö, Östervåla, Harbo och Haga. I uppdraget ingår även tömning av papperskorgar och hundlatriner i den omfattning som framgår av bifogade kartblad.

Söder omfattar: Heby, Runhällen, Morgongåva och Vittinge.

Anbudsgivare kan lämna anbud på ett eller två områden. Två priser ska lämnas, ett timpris kategori 1 för gräsklippning och trimning samt ett timpris kategori 2 för grönyteskötsel, soptömning och övriga tillkommande arbeten. Det anbud som uppfyller kraven och erbjuder lägst timpris på kategori 1 och kategori 2 tillsammans på respektive område kommer att tilldelas det.

Anbud lämnas in digitalt genom Tendsign senast 2021-03-26

Sista dag att ställa frågor är 2021-03-22

Frågor och svar publiceras i Tendsign.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-26)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-03-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Uppsala län

Diarie-/referensnummer

SBN 2021/8