Heby kommun DIS livsmedel

DIS livsmedel

Tierps kommun, TIERP

Dynamiskt inköpssystem för periodiska inköp av olika livsmedel. Systemet kommer att vara indelat i olika delområden, frukt och grönt, Animaliska produkter samt gryn/spannmål.

Tierps, Östhammars, Heby och Knivsta kommun bjuder in till att delta i kommunernas dynamiska inköpssystem (DIS) avseende livsmedel. Ett DIS fungerar så att leverantörer ansöker om att kvalificera sig till det delområde där man vill leverera produkter.

Till de som är kvalificerade kommer avrop göras löpande från beställande enheter i respektive kommun. Avropen kommer att variera avseende produkter, krav ställda på produkterna och mängd. Det kommer att vara enskilda enheter inom kommunerna som kommer att avropa, men ibland kan det vara för hela kommunen.

Dynamiskt inköpssystem för periodiska inköp av olika livsmedel. Systemet kommer att vara indelat i olika delområden, frukt och grönt, Animaliska produkter samt gryn/spannmål.

Ansökningsinbjudan DIS livsmedel

Tierps, Östhammars, Heby och Knivsta kommun bjuder in till att delta i kommunernas dynamiska inköpssystem (DIS) avseende livsmedel. Ett DIS fungerar så att leverantörer ansöker om att kvalificera sig till det delområde där man vill leverera produkter.

För att kvalificera sig ska man uppfylla de kvalificeringskrav som är uppställda.

Till de som är kvalificerade kommer avrop göras löpande från beställande enheter i respektive kommun. Avropen kommer att variera avseende produkter, krav ställda på produkterna och mängd. Det kommer att vara enskilda enheter inom kommunerna som kommer att avropa, men ibland kan det vara för hela kommunen.

En antagen leverantör behöver inte svara på ett avrop, utan ska BARA svara när man anser att det finns goda möjligheter att leverera till goda villkor.

Avropande kommuner har ramavtal avseende livsmedel som ska garantera kommunernas basbehov, detta DIS är ett komplement för att kunna anpassa menyer och inköp efter säsong och tillgång till produkter som kan härledas till kommunernas producenter.

Upphandlande myndighet

Tierps kommun är upphandlande myndighet.

Knivsta, Heby och Östhammars kommun har rätt att avropa i systemet

Sista ansökningsdag
1754 dagar kvar

(2026-02-25)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2021-02-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Uppsala län

Diarie-/referensnummer

20/4