Heby kommun Bemanning

Bemanning

Tierps kommun, Tierp

Bemanning socionomer, sjuksköterskor, psykolog

Psykolog

Främst för utredningar inom skolan, kortare uppdrag, men avrop kan göras även för andra behov.

Sjuksköterskor

Legitimerade sjuksköterskor. Vissa avrop kan avse specialist sjuksköterskor, t ex distriktssköterska, IVA-sköterska etc.

Socialsekreterare

Utbildade socionomer som med socionomexamen. För vissa avrop kan motsvarande utbildning godtas. Huvudsakligen kommer avrop ske avseende handläggning inom socialtjänsten, men avrop kan avse t.ex. tillfälliga behov inom elevhälsan.

Sista ansökningsdag
Avbruten

(2025-09-30)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2019-05-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Uppsala län

Diarie-/referensnummer

2019-22