Heby kommun Aktivrullstolar

Aktivrullstolar

Uppsala kommun Kommunledningskontoret, Uppsala

Upphandling av ramavtal avseende aktivrullstolar för kommunerna i Uppsala län.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-08-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Uppsala län

Diarie-/referensnummer

KSN-2020-01700