Halmstads Fastighets AB Varmvatten med befintliga frånluftsvärmepumpar.

Varmvatten med befintliga frånluftsvärmepumpar.

Halmstads Fastighetsaktiebolag, Halmstad

Projektet omfattar installation av slingtankar för beredning av varmvatten med befintliga frånluftsvärmepumpar. Slingtankarna (1 st på 3000 l i varje undercentral), svetsas på plats. Två frånluftsvärmepumpar är i dag kopplade direkt ner på respektive undercentral mot värmesystemet. Efter ombyggnaden skall värmepumparna växla mellan att göra varmvatten och värme.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2016-10-24)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2016-09-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

16/39