Halmstads Fastighets AB Takrenovering ekonomibyggnader Gamla Vallås

Takrenovering ekonomibyggnader Gamla Vallås

Halmstads Fastighetsaktiebolag, HALMSTAD

Yttertaken på 9 st så kallade ekonomibyggnader inom bostadsområdet Gamla Vallås i Halmstad, är i behov av takrenovering. Yttertaken är idag belagda med sinuskorrugerade eternitplattor. Ny taktäckning utförs med bärprofiler som monteras ovanpå bef eternitplattor och som täcks med sinuskorrugerad stålplåt. I samband med takrenoveringar ska även av installation av solfångare, ingående i en sidoentreprenad utföras på nästan hälften av takytorna.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2017-01-19)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2016-12-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

HFAB 2016/0599