Halmstads Fastighets AB Solvärmeinstallationer Gamla Vallås, Halmstad

Solvärmeinstallationer Gamla Vallås, Halmstad

Halmstads Fastighetsaktiebolag, HALMSTAD

Syftet med projektet är att installera solfångare på bef yttertak, för att minska behovet av köpt fjärrvärmeenergi för värme och varmvatten.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2017-01-19)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2016-12-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

HFAB 2016/0600