Halmstads Fastighets AB Bevakningstjänster

Bevakningstjänster

Halmstads Fastighetsaktiebolag, Halmstad

Upphandlingen avser bevakningstjänster inom följande områden:

- Passning jourtelefon

- Trygghetsjour

- Upplåsningsjour

- Parkeringsövervakning

- Passning av inbrottslarm och överfallslarm samt utryckning vid larm

- Passning och förmedling av larm från automatisk larmanläggning, datorlarm drift

Sista anbudsdag
Avbruten

(2016-12-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2016-11-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

HFAB 2016/0188