VVS-arbeten

Göteborgs Stads Bostads AB, Göteborg

Upphandlingen omfattar ramavtal för VVS-arbeten i Bostadsbolagets fastighetsbestånd. Entreprenören ska efter avrop utföra och täcka det behov av löpande servicearbeten av rörinstallationer som föreligger inom beställarens lägenhetsbestånd. Upphandlingen avser hela Bostadsbolagets fastighetsbestånd vilket är indelat i tre distrikt samt tre separata kommanditbolag med totalt cirka 24 500 lägenheter och cirka 1 200 mindre lokaler. Dessa är utspridda över hela Göteborg i ca 600 fastigheter.

Sista ansökningsdag
Avbruten

(2023-01-19)

Förfarande

Tvåstegsupphandling

Publicerad

2022-12-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Dnr 22-008