Göteborgs stads bostadsaktiebolag Trygghetssäkring fastigheter Länsmansgården, Klarvädersgatan, Friskväderstorget

Trygghetssäkring fastigheter Länsmansgården, Klarvädersgatan, Friskväderstorget

Göteborgs Stads Bostads AB, Göteborg

Projektet avser byte av dörrar i allmänna utrymmen i syfte att skapa säkra och trygga källargångar, förrådsgångar och lägenhetsförråd i Länsmansgården, Klarvädersgatan och Friskväderstorget. Se beskrivning för ytterligare information

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-20)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-05-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

23/114