Göteborgs stads bostadsaktiebolag Stambyte och badrumsrenovering Biskopsgården

Stambyte och badrumsrenovering Biskopsgården

Göteborgs Stads Bostads AB, GÖTEBORG

Upphandlingen avser stambyte och badrumsrenovering av 38 lägenheter med option på ytterligare 45 lägenheter. Arbetena innefattar även byte av elanläggning, köksrenovering etc.

Objektet är beläget på Vårvädersgatan i Södra Biskopsgården

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-13)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-03-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

24/102