Göteborgs stads bostadsaktiebolag Ramavtal Renovering och ombyggnad av kök och badrum, Majviken

Ramavtal Renovering och ombyggnad av kök och badrum, Majviken

Göteborgs Stads Bostads AB, Göteborg

Ramavtal för renovering och ombyggnad av kök och badrum, Majviken

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-20)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D-nr 23/008