Göteborgs stads bostadsaktiebolag Passersystem och brytskydd Tynnered

Passersystem och brytskydd Tynnered

Göteborgs Stads Bostads AB, Göteborg

Projektet omfattar komplettering av installationer för passerkontroll- ,porttelefon- och tvättstugebokningssystem som integreras. Vidare omfattar projektet komplettering med brytskydd och dörrkompletteringar.

Objektet är beläget i Tynnered Göteborg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-15)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-05-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

23/111