Göteborgs stads bostadsaktiebolag Passersystem och brytskydd Länsmansgården, Klarvädersgatan och Friskväderstorget

Passersystem och brytskydd Länsmansgården, Klarvädersgatan och Friskväderstorget

Göteborgs Stads Bostads AB, Göteborg

Projektet omfattar komplettering av installationer för passerkontroll-,porttelefon- och tvättstugebokningssystem som integreras. Vidare omfattar projektet komplettering med brytskydd och dörrkompletteringar.

Objektet är beläget på Hisingen i Göteborg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-27)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-05-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Dnr 23-113