Göteborgs stads bostadsaktiebolag Nybyggnad av Miljöhus, Friskväderstorget

Nybyggnad av Miljöhus, Friskväderstorget

Fastighetsbolaget Friskväderstorget KB, Göteborg

Entreprenaden avser nybyggnation av miljöhus, modulhus

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-13)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-02-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

AUTO22-107