Göteborgs stads bostadsaktiebolag Konstgestaltning till garagebyggnad, Friskväderstorget, Norra Biskopsgården, Göteborg

Konstgestaltning till garagebyggnad, Friskväderstorget, Norra Biskopsgården, Göteborg

Göteborgs Stads Bostads AB, Göteborg

Uppdraget avser en permanent konstgestaltning.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2019-12-08)

Förfarande

Urvalsupphandling

Publicerad

2019-11-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

19-134