Inkassotjänster

Göteborgs Stads Bostads AB, GÖTEBORG

Ramavtal för inkassotjänster. Uppdraget avser att för beställarens räkning löpande handha inkassotjänster av obetalda kund- och hyresfordringar

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-01-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

23-005