Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, Jämtland Utredningsresurser vid misstänkta oegentligheter

Utredningsresurser vid misstänkta oegentligheter

Östersunds kommun, ÖSTERSUND

Upphandlingen avser utredningsresurser som säkerställer en snabb utredning vid misstänkta oegentligheter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-11-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

00523-2021