Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, Jämtland Upphandling av kalk till doserare 2019

Upphandling av kalk till doserare 2019

Bergs kommun, SVENSTAVIK

Bergs kommun upphandlar kalk till doserare. I Berg och Härjedalen används bl a kalkdoserare för att motverka försurning. Kalkdoserare är fasta anläggningar som doserar kalkstensmjöl direkt ut i vattendrag.

Denna upphandling omfattar inköp av kalkstensmjöl inklusive leverans till 28 st anläggningar enligt bilaga 2.Utifrån tidigare års kalkåtgång beräknas det årliga behovet uppgå till 1000- 2000 ton, men behovet kan både understigas och överstigas. Se upphandlingsdokument för information.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-03-25)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-02-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2019.90