Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, Jämtland Tillbyggnad Odensalabäckens tryckstegring

Tillbyggnad Odensalabäckens tryckstegring

Östersunds kommun, ÖSTERSUND

Odensalabäckens tryckstegring försörjer delar av Östersund med dricksvatten. Tryckstegringen ska byggas ut, upphandlingsformen är utförandeentreprenad.

Tillbyggnaden utgörs av träöverbyggnad på betongplatta med en area på ca 36 m2.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-02-08)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2018-12-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

18/84