Tekniska konsulter

Krokombostäder Aktiebolag, Krokom

Upphandling avseende ramavtal av tekniska konsulter inom följande kompetensområden:

1. Arkitektur

2. Bygg- och projektledning

3. Geoteknik

Konsulten ska kunna utreda och leda samt planera uppdrag och redovisa handlingar med hjälp av CAD

inom fackområdet med inriktning på hyresbostäder och kommunala byggnader såsom förskolor och

äldreboenden.

Konsulten ska kunna handlägga uppdrag samt projektera och redovisa handlingar med hjälp av CAD

inom fackområdet med inriktning på hyresbostäder och kommunala byggnader såsom förskolor och

äldreboenden. Ansvara för bl.a. kostnadsberäkningar, normenliga ritningar, tekniska beskrivningar och

beräkningar.

Konsulten ska kunna handlägga uppdrag samt projektera och redovisa handlingar inom fackområdet

geoteknik. Uppdrag som kan bli aktuella är bland annat:

- Utredningar, riskanalyser och förstudier

- Projektering och projektledning

- Provtagningar och geotekniska undersökningar (inkl. borriggar)

- Väginventeringar (skador, statusbedömningar)

- Besiktningar och skadeutredningar med åtgärdsförslag

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-12-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-11-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

18/42