Snöröjning 2019:2

KROKOMSBOSTÄDER Aktiebolag, KROKOM

Upphandling avseende snöröjning, halkbekämpning och vissa andra kringtjänster

Kontraktet omfattar snöröjning och halkbekämpning. Omfattningen framgår i detalj av

kontraktshandlingarna.

Kontrakt tecknas med en Leverantör per delområde enligt nedan:

1. Alsen

2. Aspås (2 kartor)

3. Bakvattnet

4. Dvärsätt (5 kartor)

5. Nyheden/Hissmofors (2 kartor)

6. Kaxås (2 kartor)

7. Krokom (4 kartor)

8. Landön

9. Laxsjö

10. Nälden

11. Rödön (3 kartor)

12. Trångsviken (3 kartor)

13. Valsjöbyn

14. Vaplan

15. Ytterån

16. Ås (4 kartor)

17. Sånghusvallen/Byskogen (4 kartor)

18. Änge

19. Östbacken

20. Föllinge (5 kartor)

21. Hällebo

22. Åkersjön

23. Krokoms vägnät

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-03-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-02-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

19/6