Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, Jämtland sakkunnigt biträde till förtroendevalda revisorer Jämtlands

sakkunnigt biträde till förtroendevalda revisorer Jämtlands

Jämtlands Gymnasieförbund, ÖSTERSUND

Sakkunnigt biträde till förtroendevalda revisorer Jämtlands

Gymnasieförbund

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-12-19)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2018-11-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

109-2018