Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, Jämtland Sakkunnigt biträde till förtroendevalda revisorer i Härjedalen och Bergs kommuner

Sakkunnigt biträde till förtroendevalda revisorer i Härjedalen och Bergs kommuner

Härjedalens kommun, SVEG

Härjedalen och Bergs kommunrevision erbjuder er att lämna anbud på revisionstjänster avseende revisionsstöd till kommunernas förtroendevalda revisorer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-11-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-10-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

Dnr KS 2018/488