Request for information,

Östersunds kommun, ÖSTERSUND

Ombyggnad av vattenverket Minnesgärdet.

The following questions are based on the needs and requirements for a new process at Minnesgärdet water treatment plant, Östersund, Sweden.

Sista mottagningsdatum
Svarstiden utgått

(2019-01-30)

Förfarande

«Request for information» (RFI)

Publicerad

2019-01-10

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

19/1